<![CDATA[Hondenleven in Zwitserland - forum]]>Fri, 23 Apr 2021 11:09:31 +0200Weebly<![CDATA[Angst of vrees?]]>Mon, 25 Jan 2021 07:10:09 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/angst-of-vreesMijn hond zou volgens de omschrijving van zijn ras onbevreesd in alledaagse situaties moeten zijn. Toen hij ongeveer zes maanden oud was, kon ik niet meer ontkennen dat deze beschrijving zeker niet op mijn  hond van toepassing is. Hij was bang voor fietsen, zwarte zakken, witte emmers en dit is nog maar een selectie uit een reeks van voor mijn hond "enge" dingen. Er was echter nog veel meer. Mannen bijvoorbeeld, vooral mannen met een zonnebril of een hoed op. En wat dacht u van de mannen die hem aanstaarden!

Nu en dan was ik ten einde raad. Mijn eerdere hond, een boxer, was de gemoedelijkheid zelve en zo kon ik aanvankelijk niet de weg vinden om mijn hond te helpen de moedige en onbevreesde hond te worden die hij volgens zijn ras zou moeten zijn.

Boeken vol heb ik gelezen en al lezende en zoekende steeds meer begrip gekregen voor hetgeen in zijn hersens omgaat. Maar nog veel belangrijker: ik heb ingezien dat elke verandering ten goede bij mij moet beginnen.

Wanneer ik weer eens moedeloos was, dacht ik aan de woorden van Bettina Specht in haar alleszins lezenswaardige boek "Angsthunde":

"Für mich ist das Hochgefühl, das sich einstellt, wenn man eine Angst überwunden hat, unvergleichlich. Egal, ob bei Hund oder Mensch. Die Stärke, die daraus resultiert, macht das Leben aus. Der Weg dorthin ist oft mühsam, aber er hat sich immer gelohnt. Ich wünsche Ihnen, lieber Leser, von Herzen einen kleinen oder grossen Angsthasen, der Ihr Leben bereichert".

Ik dacht ook aan de bijdrage die ik kon leveren om mijn hond negatieve emoties te besparen, kortom, een gelukkige hond te worden. En ik vatte weer moed.
Mijn hond vier jaar later is het beste bewijs dat alle uren van twijfel, vallen en omstaan, soms try and error duizendvoudig heeft geloond.

Voor diegene die geinteresseerd is in mijn boekenkast, vraag gerust en ik zal u graag informeren. Diegene die al vast enig inzicht wil krijgen in de wijze waarop zijn hond voelt, reageert en leert, hem of haar kan ik van harte de zustersite startpunt aanraden. Start nu!
]]>
<![CDATA[Hondsmoe?]]>Sat, 23 Jan 2021 14:39:10 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/hondsmoeGeen wonder: een hond heeft erg veel slaap nodig, misschien meer dan wij ons realiseren.
Gezonde, volwassen honden hebben ten minste 18 uur slaap nodig, puppys en oudere honden zelfs 20 uur. Nu is een hond gedurende al die uren niet constant in een diepe rust.
Ook dommelen zij zo gemoedelijk een aantal uren weg, maar dit dommelen is voor hun  gezondheid net zo belangrijk als slapen. Al deze uren heeft onze hond nodig om emoties te verwerken en zich te ontspannen.

Vaak hebben hondenbazen meer aandacht voor de mate waarin een hond zich kan uitleven – rondhollen, stoeien e.d. – dan voor de mate waarin de hond rust krijgt.

In het Duits noem je een hond die te weinig slaap krijgt en daardoor overactief of snel geprikkeld is, een “Hibbelhund”. Een mooie uitdrukking voor datgene dat wij onze hond willen besparen.

Maar soms maken onze honden het ons ook wel moeilijk: wij komen thuis van een lange wandeling, men zou menen onze hond is “hondsmoe” en hij zoekt meteen zijn slaapplaats op, maar niets daarvan! Hij springt wild op en neer, is opgewonden en super actief. Dan kun je snel op het idee komen dat je hond nog te weinig actief geweest is. Nog een keer met hem een pippironde doen?

Geen goed idee! Net als kleine kinderen, kunnen honden soms te moe zijn om tot rust te kunnen komen. Voor een beetje hulp van zijn baas zal uw hond dankbaar zijn en zo de slaap vinden die hij zo verdiend heeft.

Het goede bericht voor hen die het vervelend vinden om hun hond enkele uren alleen te laten: geen zorgen! Deze uren zijn voor de  hond quality uren: deze uren gebruiken de hond om hun "slaapkonto" op te laden!
]]>
<![CDATA[Impulskontrolle]]>Tue, 19 Jan 2021 10:26:56 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/impulskontrolleImpulskontrolle: In het Nederlands kan ik het zo kort niet zeggen. Het gaat om het vermogen van uw hond om impulsieve reacties te beheersen. Denk aan een voorbij rennende kat, een uit de bosrand springende haas of een hond die plotseling om de hoek of uit een huis komt. Stelt u voor hoe geweldig het zou zijn indien uw hond niet impulsief op dit soort prikkels reageert, maar op het pedaal trapt en rustig afwacht.

Moeilijk? Ja, zeker! Ondoenlijk? Absoluut niet.

Een hond kan, misschien wel beter dan een mens, leren zijn emoties te beheersen. Maar bij dit leren zullen we hem een beetje moeten helpen en wel met oefeningen die hij graag doet. Ik heb alvast drie oefeningen verzameld:
 • het spel met de tien Leckerli's
 • het werpspel
 • het pak- en geefspel

Bij de eerste oefening worden Leckerli’s (hondensnacks) gebruikt, bij de tweede kunt u afwisselen met een andere soort beloning, afhankelijk van de voorkeur van uw hond. Sommige honden maak je gelukkiger met een sociale beloning (samen spelen bijvoorbeeld) dan met een materiele beloning. U kunt ook afwisselen, want ook afwisseling is voor een hond boeiend.

Allereerst: het spel met de tien Leckerli’s

Dit gaat als volgt: uw hond zit voor u. U hebt in de ene hand tien Leckerli’s. Dan begint u bedachtzaam te tellen. Uw hond kijkt toe. U telt tot tien. Wordt u hond ongeduldig? Geen probleem. Dat hoort erbij. U telt rustig door. Dan geeft u ze stuk voor stuk aan uw hond. Voor gevorderden kunt u ervoor kiezen om steeds één Leckerli voor zijn neus te houden en pas dan vrij te geven nadat uw hond u aangekeken heeft. U kunt allerlei varianten bedenken, aangepast aan het niveau van uw hond.
Uw hondenschool aan huis!

Ter bemoediging: ik las dat slechts weinig honden erin slagen tot en met tien vol te houden. Probeer het! Lukt dit, dan hebt u een super hond!

Dan: het werp- en wachtspel

Er is (bijna) niets waarmee u uw hond zoveel plezier doet als met snuffelspelletjes. Ook hier zijn weer talloze varianten mogelijk. De eenvoudigste versie: u loopt met uw hond onaangelijnd ontspannen naast elkaar. Dan geeft u een stop- en zitteken. Uw hond kijkt naar u op: “wat nu?” Dan komt het. U werpt voor u uit een aantal kleine maar aantrekkelijke Leckerli’s en uw hond mag – maar pas na toestemming – zoeken en snuffelen. Ook dat is moeilijker dan u denkt. De eerste reactie van uw hond zal immers zijn "Joehoe, er achter aan!"

Tenslotte: het pak- en geefspel


In de handen van de baas iets beheerst terugleggen dat uw hond eerst "gevangen" heeft, is voor hem zo eenvoudig niet. Misschien hebt u dit al eens geoefend met een dummy, de ideale manier om een hond te leren, dat teruggeven loont. Dat maakt het voor uw hond iets eenvoudiger om dit spel te spelen. Het gaat als volgt: u gooit een walnoot weg, uw hond jaagt er achteraan, vindt het en neemt het in zijn bek. Nu moet hij het netjes en zorgvuldig neerleggen in de handen van zijn baas. Daarbij blijft de walnoot intact. Vindt u dit te riskant, neemt u een bal, een friskee of iets dergelijks. Dit spel vereist coordinatie en zelfbeheersing. Het leukste is: u speelt het samen.

U hebt ongetwijfeld nog meer ideen. Laat het weten!
]]>
<![CDATA[Opvoeding kort en knap]]>Sun, 17 Jan 2021 07:23:01 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/opvoeding-kort-en-knapOnlangs ontving ik een email met de boeiende vraag: wat zie jij als de kernopgaven waaraan jouw opvoeding van je hond moet voldoen? Een lang verhaal terugbrengen tot de kern is op zich al een uitdaging, maar wanneer het onderwerp is de opvoeding van onze hond, dan is het natuurlijk reeds daarom leuk om ons daarmee bezig te houden.

Terug naar de vraag: wat zijn onze kernopgaven. Ik  zie er drie:
 1. weten wat we willen bereiken: niet welk gedrag we niet willen, maar het gedrag dat we wel willen. Positief geformuleerd dus.
 2. onze hond leren het gedrag te tonen dat wij ons wensen
 3. de verschillende stappen vaststellen die nodig zijn om onze hond het door ons gewenste gedrag te leren
Punt 3 werk ik hieronder uit, toegespitst op hondenontmoetingen.  Dit is slechts een voorbeeld, voor alle andere gedragingen geldt hetzelfde. Het komt er steeds op neer dat we terugredenerend vaststellen wat wij te doen hebben in een bepaalde concrete situatie.

 • wat heb ik nodig om te bereiken dat mijn hond rustig aan andere honden voorbijgaat? ----> tijdig zijn aandacht krijgen
 • wat is tijdig? ----> zodra mijn hond de andere hond heeft gezien, maar voordat hij enige actie heeft ondernomen
 • waarvan is dit afhankelijk? ---> ik moet de andere hond eerder zien dan mijn hond
 • wat doe ik dan? ---> een signaal geven om de aandacht van mijn hond te krijgen
 • wat moet ik hiervoor doen? ----> signaal inoefenen

Vervolgens gaan we terugredeneren: allereerst signaal inoefenen (bijvoorbeeld "look"). Dan ervoor zorgen dat ik als eerste de andere hond zie, vervolgens letten op mijn hond, tijdig signaal "look" geven. Bij blik: belonen. Resultaat: ik krijg en houd de aandacht van mijn hond. Samen gaan we ontspannen aan de andere hond voorbij.
 
Zo simpel is dat!
]]>
<![CDATA[Emoties]]>Tue, 12 Jan 2021 19:09:17 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/emotiesDoor negatieve gevoelens in positieve gevoelens te wijzigen verandert u het ongewenste gedrag van uw hond in  gewenst gedrag: van frustratie of angst naar vreugde en ontspanning.

Ten grondslag aan ieder gedrag van onze hond ligt een emotie. Deze kan negatief van aard zijn - angst, onzekerheid - dan wel positief. In het eerste geval kan agressie het gevolg zijn, in het tweede geval geluksgevoel. Een gelukkige hond is een ontspannen hond.
Geen twijfel, iedere hondenbaas wenst zich een gelukkige, ontspannen hond. De vraag is alleen:  hoe is dat te bereiken? In deze bijdrage zal ik aantonen dat dit noch hekserij is, noch bijzondere trainingsvaardigheden vereist.
Om effectief te kunnen trainen, moeten we het gedrag van de hond begrijpen. Hangt uw hond blaffend in de lijn of knort uw hond tegen mensen of blaft hij zij aan, dan doet hij dit op grond van een negatieve emotie. Zoudt u uw hond bestraffen, versterkt u de negatieve emotie en daarmee het negatieve gedrag. Dit leidt niet tot enige oplossing.

Wij kiezen dus voor een andere strategie. Daarvoor is inzicht nodig in hetgeen zich in de hersens van uw hond afspeelt, een goede communicatie en een consequente toepassing van een positieve beloning. Daarmee bereiken wij onze hond op het emotionele niveau.
Verandering van ongewenst naar gewenst gevrag verloopt derhalve via wijziging van de emoties bij uw hond. Concreet voorbeeld: ervaart uw hond nu frustratie wanneer hij een andere hond ziet, omdat hij naar die hond wil en niet mag of kan, dan moeten we de frustratie in een positief gevoel veranderen.

Wij doen dit door de blik van onze hond naar een andere hond op te vangen en onze hond te belonen zolang hij zich rustig gedraagt.

Hetzelfde geldt indien uw hond angst heeft voor vreemden, of voor bepaalde mensen (mannen bijvoorbeeld, “vreemde” mensen, mensen met een hoed, of mensen met een afwijkende gang) en uw hond daardoor agressief gedrag vertoont.

In beide gevallen gaan wij negatieve gevoelens door positieve gevoelens vervangen. Frustratie wordt vervangen door vreugde en angst door blijde verwachting.

Bij dit proces spelen drie factoren de hoofdrol:
 1. De prikkel of de gebeurtenis die een reactie bij uw hond heeft veroorzaakt
 2. De gevolgen (beloning of straf)
 3. Communicatie mens – hond
Een combinatie van aandacht, communicatie en consequentie zorgt voor een effectieve, positief gerichte training. Dat klinkt simpel en in feite is het ook simpel. Een positieve ervaring wordt ontvangen in het lymbische systeem (een deel van de hersens) en daarmee opgeslagen in de cortex. De cortex kunt u – grofweg – zien als een grote database.

Communicatie tussen mens en hond vindt plaats door gebruik van ofwel de clicker ofwel een speciaal woord, zoals yep, top of klick. Eerst moet de verbinding in de hersens van uw hond tussen het geluid van de clicker of van dit woord – bijvoorbeeld yep – tot stand worden gebracht. U oefent dit door enkele malen per dag gedurende enkele dagen te clicken of het woord te gebruiken en direct daarop een beloning te geven. Uw hond begrijpt dan snel: yep = beloning.

Vervolgens gebruikt u de clicker of dit "clickerwoord" bij iedere ontmoeting met een mens of een hond. Dit woord leidt door de blijde verwachting die het bij uw hond oproept tot de productie van dopamin, het zogeheten gelukshormoon. Dopamin is een neurotransmitter, het draagt eem gevoel over van de ene neuron op de andere. Dit toveren met dopamin heeft een magische werking bij het sociaal leren. Het leidt tot een blijvende positieve gedragsverandering. U communiceert dus met de clicker of dit woord een informatie en tevens een positief gevoel, een emotie.

Voeg aan de optimale communicatie een positieve grondstemming bij de training, en u kunt ervan verzekerd zijn dat u snel, heel snel verbetering ziet.

]]>
<![CDATA[Een mak lam]]>Sat, 09 Jan 2021 13:55:54 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/een-mak-lamWilt u in plaats van een overactieve hond een rustig naast u voorthobbelende kameraad die je richting volgt en je voortdurend aankijkt, een mak lam om zo te zeggen?.
Aan de hand van de praktijk zal ik u vertellen hoe dit te bereiken is.
Op dit moment, hartje winter, is het bij de eerste pippironde nog volkomen donker. Mijn hond hoeft zijn ogen niet te gebruiken om de vele katten bij ons in de buurt, de reeen en hazen te kunnen ruiken. Dit betekent dat Goos in een permanente staat van opwinding verkeerde. Eenmaal vrij, is de kans groot dat hij er tussenuit gaat. Dat is op zich niet zo ernstig, meestal is hij zeer snel weer bij mij terug, maar het is niet goed. Het leidt alleen maar tot ongehoorzaamheid en nog vaker het avontuur te zoeken.
Ik hield Goos derhalve aan de lijn. Een  genoegen is dit niet, daar hij sneller wil dan ik en dus constant in de lijn hangt.
Daarop ben ik consequent iedere keer dat Goos voor mij uit begon te lopen en de lijn op spanning kwam, zonder iets te zeggen en energiek omgekeerd. Dezelfde weg hebben wij zeker twee keer gelopen.
Aanvankelijk keek Goos zeer verbaasd, maar na een half uur begreep hij dat hij - en niet ik - de strategie moest veranderen. Goos keek mij aan en ik besloot het erop te wagen, hoewel vlak voor ons een boerderij lag waar zijn lievelingsvijand woont, een grote, stoere rode kater. Als beloning lijnde ik Goos derhalve af en gaf aan dat wij samen verder gingen. Dat gebeurde. Tot mijn verbazing en grote vreugde liep Goos gedurende de rest van de wandeling alsof het vanzelf sprak naast mij, hield blikkontakt en volgde voorbeeldig mijn richting.

Toen kwam het moment waarop een struinende kat ons pad kruiste. Het was nog steeds donker, maar Goos was genoeg dichtbij om te zien dat zich zijn lichaamshouding veranderde. Er kwam een spanning over hem, maar dat was zijn enige reactie. Hij bleef in hetzelfde tempo naast mij lopen. Het eerste half uur trainen heeft zich derhalve drievoudig geloond. 

Kort samengevat gaat het bij deze oefening dus om het volgende:
 • uw hond onrustig? Houd hem aan de lijn.
 • keer zonder iets te zeggen om wanneer spanning op de lijn komt
 • loop hetzelfde stuk terug dat u zojuist gelopen hebt
 • handel bij een "overtreding" direct en consequent: een hond begrijpt niet waarom het soms wel en soms niet mag
 • lijn uw hond pas dan af wanneer hij duidelijk aangeeft de boodschap te hebben begrepen

Tot slot:
Vaak wordt bij een onrustige hond gedacht dat meer beweging, meer actie, de oplossing is. Dit berust op een misverstand. Hoe meer beweging uw hond krijgt, des te meer beweging heeft hij nodig en des te eerder wordt uw hond van een actieve hond tot een hyperactieve, doorgedraaide hond. Vergeet niet dat uw hond minstens 16 uur slaap per dag nodig heeft, soms zelfs 20 uur. Slaap is absoluut essentieel voor zijn  geestelijk evenwicht.

Slapen, dommelen en gewoon lekker suffen..... zou u uw hond  vragen wat hij prettiger vindt, dan kiest hij niet voor een permanente staat van opwinding en onrust. Probeert u het eens uit en misschien kunnen de tips van Daniel Joeres van Doguniversity u daarbij ondersteuen.
]]>
<![CDATA[Het ideaal nabij]]>Sun, 03 Jan 2021 09:46:59 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/het-ideaal-nabijStel u voor: op uw wandeling met uw hond ziet u een andere hond en u weet, mijn hond blijft rustig, hij kijkt mij aan en gaat ontspannen aan de andere hond voorbij. De andere hond interesseert uw hond niet meer.

Dat zou geweldig zijn, maar is het ook doenlijk? Ja, absoluut. Om dit ideaal te bereiken, is een gerichte training nodig die tot doel heeft, uw hond in staat te stellen in geval van een naderende hond met u samen te werken.
Teneinde uw hond te kunnen begrijpen en de juiste strategie kunnen kiezen, moeten we ons realiseren dat uw hond bij het zien van een andere hond in de lijn hangt, niet omdat hij dit zo leuk vindt of om u te ergeren, maar omdat hij zich ook niet goed voelt in die situatie.
Het is dus zaak om allereerst de oorzaak van zijn gedrag te begrijpen. Een goede training pakt het probleem aan door te werken aan de oorzaak en is niet enkel gericht op bestrijding van het symptoom.

Misschien is de afstand tot de andere hond te klein, of zijn de bewegingsmogelijkheden te gering doordat u de lijn extreem kort houdt, dan wel omdat uw hond naar de andere hond toe wil en gefrustreerd is omdat de lijn hem daaraan hindert. Misschien is het de druk door de baas die de stress bij de hond vergroot en daarmee het probleem versterkt.  

In alle gevallen ontstaat spanning op de lijn en raakt de hond in stress.
We gaan onze hond nu nieuw gedrag leren. We gaan allereerst de basis vormen voor de bereidheid van de hond om met ons samen te werken. 

Ga naar een plaats waar honden elkaar niet rakelings hoeven te passeren, maar waar een beetje ruimte is. Zodra uw hond de andere hond waarneemt, krijgt uw hond een beloning, onafhankelijk van de vraag of uw hond zich begint op te winden. De beloning doet de druk op de hond afnemen en daarmee de stress. Vermijd daarbij de fout, uw hond te laat te belonen. Zodra uw hond een bepaalde spanning opgebouwd heeft, zal hij geen aandacht meer hebben voor uw beloning. Kies dus het moment van de beloning zorgvuldig: en wel voordat de spanning uw hond te veel wordt.

Dit traint u net zo lang totdat uw hond bij het zien van een andere hond uit zichzelf naar u opkijkt met de vraag, he baas, wat doen we hieraan? Zodra uw hond hiertoe in staat is, kan uw hond bewust kiezen voor een gedrag die voor hem het meeste loont: rustig aan een andere hond voorbij te gaan en daarvoor beloond te worden levert uw hond veel meer voordelen dan wild blaffend in de lijn te gaan hangen.

Nu hoefen we onze hond dit alleen nog maar duidelijk te maken!

U kunt hier klikken indien u de drie meest voorkomende fouten wilt vermijden.
]]>
<![CDATA[Drie fouten]]>Sun, 03 Jan 2021 09:44:57 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/drie-foutenDe drie fouten die bij hondenontmoetingen steeds weer worden gemaakt en die een ontspannen ontmoeting met een andere hond onmogelijk maken. Weg met de fouten en hier met een ontspannen hond!

Hoe ziet nu voor u de praktijk eruit? U voelt spanning in u opkomen zodra u een andere hond ziet, omdat u weet mijn hond verliest op dat moment alle belangstelling voor mij, in plaats daarvan richt hij zich volledig op de andere hond en alles duidt erop dat hij zo dadelijk zal exploderen. Kortom: stress alom?

Fout nr. 1
Indien u uw hond naar een andere hond trekt, daarbij in de lijn hangt, jankt en blaft en u staat uw hond toe naar de andere hond toe te gaan, om welke reden dan ook, dan versterkt u het ongewenste gedrag van uw hond. Uw hond leert immers dat trekken aan de lijn en luidkeels protesteren loont. Aangezien honden datgene doen dat voor hen het meeste loont, blijft hij dit gedrag tonen. Hoe zou hij kunnen weten dat hij zich anders zou moeten  gedragen? Alternatief gedrag heeft hij immers nooit geleerd.
 
Indien wij ons realiseren dat wij de oorzaak zijn van het ongewenste gedrag van onze hond, zijn wij in staat om ons gedrag en daarmee het gedrag van de hond te veranderen. Wel moeten we er rekening mee houden dat onze hond aanvankelijk nog veel luider zal protesteren dan ooit. Hij is er immers aan gewend naar de andere hond te mogen toegaan. In de ogen van uw hond is het onbegrijpelijk dat hij dit “opeens” niet meer mag. Frustratie is het gevolg. Dat is begrijpelijk, maar dat komt goed wanneer wij volhouden.

Fout nr. 2
U bestraft uw hond voor zijn ongewenste gedrag? Stel, uw hond hangt blaffend in de lijn en u rukt aan de lijn, of u wordt woedend, of u gebruikt een waterspuit: dit zijn allemaal soorten straffen die mensen hanteren, afgezien van de zwaardere en nog ongewenstere straffen zoals de hond slaan of op andere wijze lichamelijk pijn te doen.
Hoe ervaart uw hond dit? Uw hond is al totaal buiten zichzelf van opwinding, hij leidt al aan een forse hoeveelheid stress en dan komt daarbij nog de stress van de baas die hem iets negatiefs, iets onaangenaams toevoegt.
Daardoor leert de hond dat hij iedere keer dat hij een andere hond ontmoet, door zijn baas nog extra onder druk wordt gezet en extra onder stress komt te staan. Het is begrijpelijk dat een hond zal proberen aan deze situatie te ontkomen door in een steeds vroeger stadium te trachten zich te bevrijden van de lijn en daarmee van de straf door zijn baas. Het effect is tegengesteld aan datgene dat wij hopen te bereiken: ontspanning, zowel bij baas als bij de hond.
 
Een gedachtesprong: stel u voor een pan met kokende melk op het formuis. U doet een deksel op de pan terwijl u het vuur daaronder opstookt. Ook dat gaat niet goed. Er komt een moment waarop alles overkookt.

Fout nr. 3
Bij deze fout komen wij onszelf tegen. Want eerlijk is eerlijk: bent u bij het zicht van een andere hond zo ontspannen als zou moeten? Denkt u, „anderer Hund, na und“ of trekt u nerveus aan de lijn, begint stokkend adem te halen en brengt uw hond daarmee in de opperste alarmmodus?
 
De meesten hondenbazen voelen een lichte spanning in zich opkomen. Dat is volkomen normaal en niemand kwalijk te nemen. Alleen, het zou veel beter zijn indien wij onze spanningen bewust konden vermijden, althans verminderen. Onze spanning en onze nervositeit gaan immers over op de hond. Deze neemt iedere reactie van spanning bij ons feilloos waar. Hoe kunnen wij dan van de hond verwachten ontspannen te blijven wanneer wij innerlijk sidderen?
 
Ook wij kunnen, evenals onze hond, niet door een knop om te draaien, elke spanning kwijtraken. Dit lukt echter wel indien wij precies weten hoe wij moeten handelen en indien wij zien dat dit handelen op onze hond een positif effect heeft.

U kunt hier klikken indien u wilt weten hoe u uw hond kunt trainen tot de ideale, ontspannen hond.

Dat is onze ultieme beloning!
]]>
<![CDATA[Desensibilisering en vuurwerk]]>Sat, 02 Jan 2021 11:39:30 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/desensibilisering-en-vuurwerkHoe heeft uw hond oud en nieuw beleefd? Indien hij bang was voor het vuurwerk, kan het lonen om eens te kijken naar hetgeen met training is te bereiken en met name door desensibilisering van concrete angsten.

Angst voor vuurwerk betekent immers dat uw hond ook in paniek kan raken door anderen vormen van geluid. Het beste is om tijdig te beginnen aan een training waardoor uw hond een prikkel, die bij hem angst oproept, tenslotte niet meer als gevaardlijk ervaart.

Hoe is dit te bereiken?

De kern van de training is het totstandbrengen van positieve ervaringen waardoor de hond in staat is te leren dat geluiden geen gevaar opleveren. 

Daarvoor is nodig dat de verbinding tussen enerzijds het angst veroorzakende voorwerp, bijvoorbeeld het knallen van vuurwerk, en anderzijds de hersens die reageren op de prikkel, wordt verbroken en vervangen door een positieve ervaring.

Een juiste timing is essentieel. Op de prikkel moet een beloning maximaal binnen 0,5 tot 1,0 sekonden volgen. De beloning - een kwalitatief goede hondensnack - dient ertoe een positieve verbinding aan te brengen met de angstveroorzakende prikkel.

Natuurlijk werkt dit alleen indien wij op een zeer laag niveau beginnen. Dit betekent dat wij beginnen met zwakke prikkels. Deze wordt eerst verhoogd wanneer de hond op deze zwakke prikkel niet meer met angst reageert. Begin bijvoorbeeld met het geluid van de stofzuiger en eerst nadat de hond niet meer reageert op dit geluid, kan men overstappen naar het iets sterkere geluid van het dichtklappen van een kofferdeksel of een voorbijrijdende auto.
Het beste is dus steeds een blik te houden op uw hond en daarbij de uiterlijke kenmerken waar te nemen.
De staart van uw hond is een goede indicatie voor de mate van stress. Daarnaast is stress te herkennen aan de oren, de poten en de rug

Voor het bereiken van succes is het erg belangrijk dat de hond voldoende rust krijgt en zich voldoende ontspannen kan. De mens kan zijn hond daarbij helpen, bijvoorbeeld door een knuffelpauze in te bouwen. Bovendien moet de mens zelf ontspannen zijn. Alleen dan kan de mens dit gevoel overbrengen op zijn hond.

Voor veel prikkels geldt dat een hond ook door gewenning leert zijn angst te overwinnen. Leren door gewenning is echter alleen dan succesvol indien de prikkel regelmatig terugkomt en deze niet zo sterk is dat de hond bij het horen ervan in paniek raakt. In dat geval is de verbinding tussen het lymbische systeem - het centrum van de gevoelens - en de cortex - het orgaan waar informaties worden opgeslagen en zich de kern van ons geheugen en rationeel denken bevindt - verbroken. Indien deze verbinding is verbroken, is de hond fysiek buiten staat om enige positieve ervaring op te slaan. 

U kunt de cortex niet geheel wetenschappelijk verantwoord, maar voor een goed begrip wel nuttig, vergelijken met een database. De hond is in geval van een herhaalde prikkel in staat om razendsnel in zijn database te zoeken naar informatie met het resultaat: relax, geen probleem!

Dit nu is het doel van de training: desensibilisering op het niveau waarop een hond nog in staat is een prikkel te verbinden met een positief gevoel, zodat dit  gevoel als positieve ervaring kan worden opgeslagen in de cortex.
]]>
<![CDATA[Hondenontmoetingen zonder stress]]>Mon, 28 Dec 2020 08:26:48 GMThttp://www.hondenleven.ch/forum/hondenontmoetingen-zonder-stressAan agressief gedrag aan de lijn op het moment waarop onze hond een andere hond ziet of ruikt, liggen vaak twee fouten ten grondslag die in het verleden zijn gemaakt:
 • uw hond toestaan aan de lijn contact op te nemen met een andere hond
 • de karabijnhaak losmaken op het moment waarop een hond in beeld komt waarmee uw hond contact wil en mag opnemen
In beide gevallen ontstaat bij de hond een verwachtingshouding, die erg moeilijk is weer af te bouwen.
Helaas kunnen wij gemaakte fouten niet eenvoudig en zeker niet op korte termijn ongedaan maken.
Wij kunnen ons wel voornemen om het vanaf nu beter te doen, dus op weg te gaan van een "Leinenrambo" naar een brave hond.
Prioriteit nummer één is: de hond leren de focus op de baas te richten. Om de overgang naar "brave hond" gemakkelijker te maken, kunnen wij ervoor kiezen om daarbij tijdelijk gebruik te maken van een super-super snack. Daartoe kunnen wij de snack voor de snuit van de hond houden. Indien uw hond de snack pas krijgt wanneer de honden elkaar gepasseerd zijn, is er geen sprake van omkoping maar van beloning. Zodra zich de verwachtingshouding van uw hond aanzienlijk verminderd heeft, kunt u de snack achterwege laten.

Is dit stadium bereikt, dan geldt het volgende bij het naderen van een andere hond:
 • de lijn niet inkorten. Een korter nemen van de lijn brengt spanning op de lijn die op de hond overgaat. Immers: spanning veroorzaakt spanning.
 • zorg ervoor dat de honden bij het passeren niet naast elkaar lopen, wissel daartoe uw hond zo nodig van uw linker naar uw rechter zijde of omgekeerd
 • probeer zo snel mogelijk aan de andere hond voorbij te gaan
Wat wij willen bereiken is een houding van uw hond in de zin van "andere Hund, na und!" De focus van uw hond op de super-super snack kan derhalve bij een juiste en consequente training op enig moment vervangen worden door de focus op u. Dit kunt u goed trainen door in situaties met oplopende prikkels de hond eraan te wennen zijn blik op u te richten. Gaat u na welke prikkels voor uw hond spannend tot zeer spannend zijn. Een tegemoetkomende vreemde? Een kat? U kent uw hond het beste! Begin bij een geringe prikkel en werk zo consequent toe naar de steeds sterke prikkel. Succes verzekerd!

]]>